Sunday, 4 November 2012

Dibelai Tercapai | Diabai Terbengkalai

(Mahu dapat restu.
Minat dapat berkat)

 

 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 
ILHAM MINDA 33
MERISIK RASA MEMBISIK KATA
 (Short saying drawn from long experience)

11

Kalau mahu baik merayu
jangan tertunggu-tunggu dan kalau hendak
baik bertindak jangan teragak-agak

12

Daripada mencabar lebih
lebih baik bersaing dan daripada berteng-
kar lebih baik berunding

13

Apabila dibelai
segala-galanya tercapai tetapi apabila di-
abai segala-galanya terbengkali.
 
14

Kelemahan isteri tak dapat
menunaikan janji dan  kelemahan suami
tak dapat menunjukkan bukti.

15

Kalau usaha kerana
mahu kita dapat restu dan kalau usaha ke-
rana minat kita dapat berkat.


 


 
Aram 33(c)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment