Tuesday, 27 November 2012

Diajar Kian Tersebar | Dipendam Kian Tenggelam

(Sesia tanpa usaha.
Sukar tanpa ikhtiar)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
  
ILHAM MINDA 34
MENCUIT RASA MENGULIT KATA
 (Short saying drawn from long experience)


31

 Segalanya menjadi 
sesia jika hilang usaha dan segalanya men-
 jadi sukar jika hilang ikhtiar 


32

Bincang berulang
kali rancang hanya sekali dan buat berulang
kali dapat hanya sekali.

33

Jika marah bergan-
da-ganda kita berbalah tetapi kalau marah
 berpada-pada kita mengalah.

34

Bercakap tanpa
berfikir kita tergelincir manakala berfikir tan-
pa bercakap mereka terlelap.


35

Ilmu itu semakin
diajar semakin tersebar dan semakin dipen-
dam semakin tenggelam.

 

 
Aram 34(g)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment