Tuesday, 23 October 2012

Berazam Waswas | Digenggam Terlepas

(Yang suka melihat.
Yang leka berbuat)
 

.

 
Kita hanya membaca
apa yang tersurat
tetapi kita tidak faham
apa yang tersirat.
Kita hanya suka
apa yang kita lihat
tetapi kita tidak berazam
apa yang kita niat.
Kita hanya leka
apa yang kita buat
tetapi kita tidak mengenggam
apa yang kita dapat.
Justeru kalau berazam
masih waswas
maka yang digenggam
pasti terlepas
dan kalau buat
hanya main ikut-ikut
maka yang dapat
akhirnya terlucut.

 
  
Ilham Aram 77
23 Oktober 2012
2.15 petang

No comments:

Post a Comment