Tuesday, 28 August 2012

Lupa Itu Tergendala | Lalai Itu Terbengkalai


(Ingat yang dicatat
buat yang diingat)

 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
 
 
ILHAM MINDA 23
BERPAUT RASA BERSAMBUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)


   31    
    Ingat itu  berbuat dan teliti itu 
    menjadi tetapi  lupa itu  tergendala  dan 
    lalai itu terbengkalai.
 
   32    
   Catat  apa  yang  dilihat  dan  ingat
    apa yang dicatat. Buat apa yang dingat
 
    dan dapat apa yang dibuat.
 
    33    
     Sedar jika mendengar dan berikhtiar
    jika sedar.  Sabar  jika  berikhtiar  dan
    beristighfar jika sabar.
 
    34    
   Yang terakhir akan tercicir,
   yang tercicir akan tersingkir dan yang 
    tersingkir akan terpinggir.
 
    35   
  Kadang-kadang perlu diam untuk
 menghilangkan geram dan perlu bising
    untuk menghilangkan runsing.
   

Aram 23/5(g)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment