Wednesday, 22 August 2012

Kesal Apabila Gagal | Pasrah Apabila Kalah


                           Ramai tenggelam
                        daripada menyelam.

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 
ILHAM MINDA 21

BERUBAH RASA BERCAMBAH KATA

  (Short saying drawn from long experience)

 

11.
Jangan sekali-kali kesal apabila gagal

dan   jangan  sekali-kali  pasrah   apa-

bila kalah.
12.
Ramai yang hanyut daripada tersang-  

kut dan  ramai yang tenggelam dari-

pada menyelam.
13.
Kalau salah  menelah mereka  payah

berhelah  kalau  salah memilih mere-

ka payah berdalih.
14.
Kita tertipu oleh rasa selamat, kita ter-

keliru oleh rasa sihat dan kita terharu

oleh rasa hormat.
15.
Yang  beringat akan sentiasa selamat

manakala  yang  sentiasa  berkeringat

akan sentiasa sihat.

Aram 21/5(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment