Wednesday, 21 May 2014

Tipu Harga Mainan Orang Berniaga | Tipu Daya Mainan Orang Berkuasa

(Lupa Terjejas.
Leka Terkandas)ILHAM MINDA 111
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
JARINGAN RASA JALINAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

11
Tipu harga mainan orang berniaga dan ti-
pu daya mainan orang berkuasa.


12
Sekali menipu orang percaya tetapi ber-
kali-kali mengaku orang ketawa.

13
Buat sekali silap berulang kali tetapi bu-
at berulang kali silap sekali.


14
Jika terlupa yang dibuat terjejas dan jika
terleka yang dibuat terkandas
.

15
Berhati-hati kerjanya teliti tetapi bermu-
ka-muka kerjanya tergendala.


16
Tak minat berkerja tak bersemangat dan
 tak acuh berkerja tak bersungguh. 
   
17
Tak ikhlas hajat tak sampai dan tak je-
las matlamat tak tercapai.


18
Jahil ditunjuk jangan dikutuk dan de-
gil dipujuk jangan diketuk.

19
Jika tersalah telah berpenat lelah dan
jika tersalah pilih berjerih perih.


20
Bangga menunjuk-nunjuk tetapi ke-
cewa menunduk-nunduk. 
Aram 111(b)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment