Wednesday, 10 April 2013

Tak Selesai Tak Tercapai | Tak Sudah Tak Berfaedah

(Buat gengan niat.
Dapat dengan nikmat)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

56

Tak lebih tak
kurang kecuali takwa dan tak tersisih tak
terbuang kecuali reda.

57

Buat dengan niat
dapat dengan nikmat tetapi buat tanpa tu-
juan dapat tanpa ketahuan.


58

Misi tak selesai 
visi tak tercapai
dan misi tak sudah vi-
si tak berfaedah
.

59

Jika bincang tanpa
apa-apa syarat maka jika merancang
tiada apa-apa matlamat.


60

Yang sabar
sentiasa mendengar tetapi yang ma-
rah sentiasa menyanggah


 
Aram 39(l)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment