Wednesday, 10 April 2013

Mulia Hanya Di Jiwa | Hina Hanya Di Mata

(Kecil terpencil.
Besar terbiar)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 


ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

51

Jika semasa
 kecil anak-anak terpencil maka semasa 
besar anak-anak terbiar.

52

Untung dihitung
maka rugi dikaji dan menang dirancang
maka kalah diolah.


53

Manusia itu
ingat-ingat lupa kerana makin banyak dia
ingat sedikit dia lupa.

54

Sakit mata
kita mengata, sakit hati kita membenci
dan sakit jiwa kita melara.

55

Kalau puji di hati
maka mulia di jiwa dan kalau hina di ma-
ta maka sumpah di lidah.

 


 
Aram 39(k)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment