Saturday, 10 November 2012

Kian Senyap Kian Bengap | Kian Degil Kian Jahil

(Diajak berkehendak.
Didesak memberontak)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 
ILHAM MINDA 33
MERISIK RASA MEMBISIK KATA
 (Short saying drawn from long experience)


51

Semakin diajak se-
 makin berkehendak tetapi semakin didesak 
semakin memberontak.

52

Cita-cita membuat
kemahuan menjadi manakala cinta membu-
at kemahuan menjadi-jadi.


53

Apabila kita melihat
maka kita berminat dan apabila kita mende-
ngar maka kita berikhtiar.

54

Yang senyap men-
jadi bengap, yang malu menjadi dungu dan
yang degil menjadi jahil.


55

Jika menentang kita
terlentang, jika menggempur kita tersung-
kur dan jika melawan kita terkorban.


 


 
Aram 33(k)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment